cs en
Sklářská 191
417 23 Košťany
info@efler.cz
dickova@efler.cz

NAVŠTIVTE NÁS
po–pá 7:00–15:00 hod.

tel: 734753265

Projekty EU


Vzdělávání

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců firmy EFLER s.r.o.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005060
 
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy EFLER s.r.o. se sídlem v Košťanech (okres Teplice). Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Očekává se zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení jejich adaptability s dopadem na vyšší konkurenceschopnost podniku.
 
Hlavní cíl projektu:
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Potřebujete se poradit? Neváhejte nás kontaktovat.